Szkolenie dla członków Zespołu i Grup Roboczych - 2016r.

W listopadzie 2016r. odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyacyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i członków Grup Roboczych na temat: „Kryzys psychologiczny i interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej praktyki”, prowadzone przez psychologa - specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie P. Agnieszkę Szeptuch. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Pomocy Społecznej.

AA+A-