Kampania profilaktyczno – edukacyjna dot. „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” wrzesień – październik 2016r.

Na przełomie września i października 2016r. została przeprowadzona kampania profilaktyczno – edukacyjna dotycząca „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na terenie Gminy Psary. Kampanię przeprowadził Zespół Interdyscyplinarny w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2017. Polegała ona na zakupie materiałów informacyjno – edukacyjnych ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i rozpowszechnieniu ich po terenie Gminy. Pakiety materiałów w szczególności otrzymały placówki oświatowe oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach.

AA+A-