Warztaty dla członków Zespołu i Grup Roboczych oraz GKRPA - 2015r.

W dniu 27.11.2015r. odbyły się warsztaty dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Psary i członków Grup Roboczych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach nt. „BUDOWANIE MOTYWACJI DO ZMIANY U OSOBY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE LUB DOZNAJĄCEJ PRZEMOCY W RODZINIE”. Warsztaty przeprowadziła P. Agnieszka Szeptuch.

AA+A-