Warztaty dla członków Zespołu i Grup Roboczych - 2013r.

W dniu 04.12.2013r. odbyły się warsztaty dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Psary oraz członków Grup Roboczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach nt. „Tworzenia indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny oraz diagnozowania przemocy wobec małych dzieci”. Warsztaty przeprowadziła P. Agnieszka Szeptuch.

AA+A-