Szkolenie zespołu i członków grup roboczych - 2012 rok

W dniu 28.11.2012r. odbyły się warsztaty dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Psary oraz członków Grup Roboczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach nt. „PRACA W GRUPACH ROBOCZYCH ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

Warsztaty prowadziła: P. Agnieszka Szeptuch – psycholog, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA, 2006r.), coach, trener warsztatu w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, mediator, nauczyciel mianowany; wieloletnia praktyka w zakresie pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie oraz prowadzeniu warsztatów i superwizji dla profesjonalistów działających na rzecz rodzin dotkniętych przemocą.

W warsztatach uczestniczyło 19 osób, które reprezentowały następujące instytucje:

-        Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach;

-        Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sarnowie;

-        Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Sarnowie;

-        Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach;

-        Gimnazjum w Psarach;

-        Szkoła Podstawowa w Gródkowie;

-        Komisariat Policji w Wojkowicach;

-        NZOZ GCM w Psarach;

-        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Psarach;

-        Sąd Rejonowy w Będzinie.

AA+A-