ZASIŁEK RODZINNY – wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
• 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18. roku życia,
• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Powyższe kwoty zasiłku rodzinnego obowiązują od 1 listopada 2016r. do 31 października 2017r.

AA+A-