Przejęcie zadań Marszałka Województwa przez Wojewodę Śląskiego

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz  świadczenia wychowawczego.

W związku z tym zadanie koordynacji ww. świadczeń, realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, od 2 stycznia 2018 roku realizować będzie Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ul. Powstańców 41a – IV piętro, pokój 406, tel.: 32 606 33 56,  32 606 33 65 - uruchomione będą od 2 stycznia 2018 r.).

Adres do korespondencji: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Polityki Społecznej, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice

AA+A-