Podsumowanie programu Żyj Marzeniami a nie uzależnieniami - 2016r.

fotoW dniu 31 maja 2016 roku Wójt Gminy Psary Pan Tomasz Sadłoń z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli zaproszonych instytucji oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Psary dokonał oficjalnego otwarcia Gminnego Programu Profilaktyczno – Edukacyjno – Sportowego ŻYJ MARZENIAMI A NIE UZALEŻNIENIAMI oraz turniei sportowych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu -Sportowego Turnieju Miast i Gmin - 2016, którego przeprowadzono w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach.

Głównym celem konkursu jest wykształcenie u uczniów umiejętności prowadzenia zdrowego stylu życia jako alternatywy dla zachowań ryzykownych (bez używek).

W wyniku przeprowadzonych konkurencji tematycznych dotyczących: profilaktyki, asertywności, zdroweego stylu życia i sportowych, po przeliczeniu punktacji w konkurencjach tematycznych:

I miejsce zajęła drużyna z Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu

II miejsce drużyna z Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie

III miejsce drużyna z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie

IV miejsce drużyna z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach

Młodzież w ramach turnieju Miast i Gmin -2016 rozegrała zawody w konkurencjach:

- ringo,

- badmintona,

- piłki nożnej

oraz w zawodach Mali Strażacy – rozwijanie i zwijanie węży strażackich .

W ramach rozgrywek sportowych szkołom z terenu Gminy Psary przekazano sprzęt sportowy, celem doposażenia szkół..Nagrody wręczył Wójt Gminy Psary P. Tomasz Sadłoń, które zostały zakupione z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczestnicy konkursu zobaczyli pokazy:

- sprawności psów ratowniczych i pracujących na wodzie z WOPR Rogoźnik pod kierunkiem Pana Arkadiusza Baranowskiego.

- musztry zaprezentowanej przez uczniów klasy pożarniczej i policyjnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach,

- umiejętności piłkarskich zawodników z Klubu Zagłębia Sosnowiec,

- sprzętu i wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w Będzinie i Komisariatu Policji w Wojkowicach

- umiejętności Policji w wykonaniu kadetów Szkoły Policji w Katowicach.

- historycznej broni palnej XIX w. – zaprezentowany przez Czarnoprochowy Klub Strzelecki Ligii Obrony Kraju Stare Strzelby w Jaworznie

- sprzętu i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim powyższym instytucjom biorącym udział w programie, które bezpłatnie, w ramach współpracy przeprowadziły pokazy dla dzieci i młodzieży dając im tym samym szansę na zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń.

Dziękujemy sponsorowi: Bankowi Spółdzielczemu w Będzinie, który przekazał 150 złotych na zakup nagród rzeczowych.

Dziękujemy również instytucjom z terenu Gminy Psary:

  • Gminnemu Ośrodkowi Kultury za profesjonalną konferansjerkę i obsługę nagłośnienia,
  • społecznościom szkolnym ze Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu Nr 1 w Strzyżowicach, Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu Nr 2 w Sarnowie za udział w konkursach i rozgrywkach oraz nauczycielom za przygotowanie młodzieży,
  • Urzędowi Gminy Psary,
  • Gimnazjum w Psarach.

Sporządził: Aleksander Koćwin

 

AA+A-