Zapraszamy na "Żyj Marzeniami, A Nie Uzależnieniami" 2017

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Sarnik

Serdecznie zapraszają

mieszkańców Gminy Psary

na

Gminny Program Profilaktyczno – Edukacyjno - Sportowy

pt: „Żyj Marzeniami A Nie Uzależnieniami”

który odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej

Psary ul. Szkolna 100

w dniu 26 maja 2017 roku o godzinie 10:00

 

PROGRAM

I. Konkurencje tematyczne (godz. 10:00-10:30)

II. Konkurencje sportowe (godz. 10:30-11:00)

POKAZY DLA PUBLICZNOŚCI

Pokaz Musztry uczniów LO Wojkowice kierunek pożarniczy (godz.11:00-11:20)

Pokaz sprawności Policji (godz. 11:20-11:40)

Pokaz sprzętu i wyposażenie sprawności OSP w Psarach (godz. 11:40-12:00)

Pokaz historycznej broni palnej XIX w. Stare Strzelby Jaworzno (godz.12:00-12:30)

Wspólna ZUMBA (godz. 12:30-13:00)

WRĘCZENIE NAGRÓD (godz. 13:00)

 

WSTĘP WOLNY

ZAPRASZAMY

AA+A-