X lat Małyszomanii - 2010 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ZAPRASZA

 7 maja o godzinie 9:30 do OSP Dąbie

 na

 X edycję konkursu profilaktycznego
Szkół Podstawowych Gminy Psary

 

MAŁYSZOMANIA 2010

 

pt: „Pijesz, Palisz – Nie Skoczysz Jak Małysz

 I Nie Pojedziesz Jak Kubica”

 

Profilaktyczny konkurs Szkół Podstawowych Gminy Psary

Program skierowany jest do młodzieży. Ma on na celu promowanie

 życia bez alkoholu, narkotyków, ograniczenia przestępczości
i aspołecznych zachowań oraz alternatywnych form

  spędzania czasu wolnego.

 

 

PROGRAM

 

 

Konkurencje tematyczne (godz. 09:30-12:15)

 

 

Przerwa (godz. 12:15-12;30)

 

 

 

 

POKAZY DLA PUBLICZNOŚCI

 

Występ Mażoretek z Miejskiego Ośrodka Kultury Katowice - Ligota (godz. 12:00 - 12:30)

 

 

Pokaz sprawności Policji (godz. 12:30-13:40)

 

 

Pokaz Sekcji Ratownictwa Medycznego z Będzina (godz.13:00-14:00)

 

 

Pokaz sprawności OSP z Dąbia (godz. 14:00-14:20)

 

 

WRĘCZENIE NAGRÓD (godz. 14:30)

 

 

 

ORGANIZATORZY

 

 

Urząd Gminy Psary

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach

 

 

Punkt Konsultacyjny OPS

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

 

 

Szkoły Podstawowe Gminy Psary

 

 

ZOSiP w Dąbiu

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu

 

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

 

 

Szkoła Policji w Katowicach

 

 

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

 

 

Ośrodek Kultury w Dąbiu

 

 

 

 

 

 

SPONSOR

 

 

Południowy Koncern Energetyczny SA

 

Elektrownia Łagisza w Będzinie

 

 

 

 

 

 

 

Autor plakatu: Karolina Żuk

 

Sporządził: Aleksander Koćwin

AA+A-