Małyszomania 2009 - podsumowanie

"PIJESZ, PALISZ - NIE SKOCZYSZ JAK MAŁYSZ I NIE POJEDZIESZ JAK KUBICA"', 

Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz placówkami oświaty przeprowadził w dniu 1 czerwca 2009 roku finał IX edycji programu profilaktycznego „PIJESZ, PALISZ – NIE SKOCZYSZ JAK MAŁYSZ I NIE POJEDZIESZ JAK KUBICA”. 

W ramach którego odbyły się pokazy:

- kadetów Szkoły Policji w Katowicach,

- sprzętu Komendy Powiatowej Policji w Będzinie,

- pokaz ratownictwa przedmedycznego w wykonaniu harcerzy z 12 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej w Będzinie,

- pokaz sprawności i sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej z Psar oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Dąbia.

Wójt Gminy Psary Pan Marian Kozieł, Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Małgorzata Handzlik oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Agnieszka Sarnik wręczyli nagrody grupowe dla Szkół oraz nagrody indywidualne dla uczniów klas VI Szkół Podstawowych za udział w programie profilaktycznym. Nagrodami był sprzęt sportowy.

Dziękujemy: Szkole Policji w Katowicach, Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie, Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z Psar i Dąbia, Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej w Katowicach oraz harcerzom z 12 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej w Będzinie.

Dziękujemy również sponsorom tegorocznej edycji programu profilaktycznego:

- Bankowi Spółdzielczemu w Będzinie,

- Posłowi do Parlamentu Europejskiego Pani Małgorzacie Handzlik,

- Firmie Huhtamaki z Siemianowic Śląskich,

- Firmie Sarantis Polska z Piaseczna,

- Firmie Spokey z Katowic.

 

Sporządził: Aleksander Koćwin

AA+A-