Zapraszamy na konkurs profilaktyczny MAŁYSZOMANIA 2011

Zapraszamy na konkurs profilaktyczny MAŁYSZOMANIA 2011

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Sarnik
 
Serdecznie zapraszają

 

na

XI edycję profilaktycznego konkursu Szkół Podstawowych Gminy Psary

MAŁYSZOMANIA 2011

pt: „Pijesz, Palisz – Nie Skoczysz Jak Małysz I Nie Pojedziesz Jak Kubica”

 

w dniu 20 maja 2011 roku o  godzinie 09:30

który odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej

Dąbie ul. Pocztowa 34
', '
 

 

MAŁYSZOMANIA 2011


Profilaktyczny konkurs Szkół Podstawowych Gminy Psary

Program skierowany jest do młodzieży. Ma on na celu promowanie

życia bez alkoholu, narkotyków, ograniczenia przestępczości
i aspołecznych zachowań oraz promowania alternatywnych form

spędzania czasu wolnego.

PROGRAM

Konkurencje tematyczne (godz. 09:30-12:00)

Przerwa (godz. 12:05-12:15)

POKAZY DLA PUBLICZNOŚCI

Pokaz baniek mydlanych (godz. 12:15 – 12:40)

Pokaz sprawności Policji (godz. 12:30-13:40)

Pokaz Sekcji Ratownictwa Medycznego z Będzina (godz.13:00-14:00)

Pokaz sprawności OSP z Dąbia (godz. 14:00-14:20)

WRĘCZENIE NAGRÓD (godz. 14:30)

 

ORGANIZATORZY

Urząd Gminy Psary

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach

Punkt Konsultacyjny OPS


WSPÓŁORGANIZATORZY

Szkoły Podstawowe Gminy Psary

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Komisariat Policji w Wojkowicach

Szkoła Policji w Katowicach

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu - Sekcja Ratownictwa Medycznego w Będzinie

AA+A-