Małyszomania 2011

W dniu 20 maja 2011 roku w Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach przeprowadził XI edycję konkursu profilaktyczno – edukacyjnego pt. “Pijesz, Palisz Nie Skoczysz Jak Małysz i Nie Pojedzisz Jak Kubica”. Konkurs prowadził Dariusz Niebudek, aktor scen śląskich. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych klas V i VI z Gródkowa, Dąbia, Sarnowa i Strzyżowic. Konkurs składał się z ośmiu konkurencji: pięciu tematycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny, profilaktyki, asertywności, zdrowej żywności – zdrowego odżywiania, pierwszej pomocy – ratownictwa przedmedycznego (konkurencję tę prowadził Instruktor Ratownictwa Przedmedycznego PCK Pan Jarosław Ścisło), oraz trzech sportowych prowadzonych pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego Pana Adama Adamczyka i Pana Andrzeja Sztoka.
', '
Jurorami tegorocznej edycji byli: Pani Jolanta Białas – Psycholog- Tyflopedagog, Pani Beata Czapla – Specjalista Pracy Socjalnej, Pani Dorota Koch – Bondara – referent ds. kadr, Pan Jarosław Ścisło – Instruktor Ratownictwa Przedmedycznego PCK. W czasie przerwy dzieci dostały poczęstunek w postaci pączków zasponsorowanych przez Cukiernię Cieplak z Dąbrowy Górniczej – Strzemieszyce, serków homogenizowanych przekazanych przez Spółdzielnię Mleczarską Jogser w Sosnowcu oraz napojów. W czasie konkursu odbyły się również pokazy:tworzenia baniek mydlanych połączonych z mini warsztatami dla dzieci w wykonaniu wróżek Ani i Kasi z ARTeventy;


sprawności Kadetów ze Szkoły Policji w Katowicach pod kierunkiem Pana Podkomisarza Lubomira Stasiaka;


sprzętu - wyposażenia z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie oraz Komisariatu Policji w Wojkowicach;


Sekcji Ratownictwa Medycznego w Będzinie Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu;


sprawności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu.


I miejsce w turnieju zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie pod opieką Pań: Kingi Ćwintal i Kingi Domaszewicz w składzie:

Konkurencje tematyczne

Dominika Budziosz, Klaudia Bury, Adrian Żurawski

Otrzymane nagrody: Plecaki Jasper

Konkurencje sportowe

Damian Gęborski, Michał Nowak, Adrian Żurawski

Otrzymane nagrody: Zestawy do badmintona Fun Start

Główną nagrodą ufundowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla zwycięskiej szkoły jest wyjazd do kina.

 

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu pod opieką Pań: Doroty Dzielawskiej i Doroty Konieczny, w składzie:

Konkurencje tematyczne

Magdalena Żerańska, Krystian Machura, Oskar Sojdak

Otrzymane nagrody: Materace 2 osobowe Restland

Konkurencje sportowe

Marcin Czapla, Karol Dufek, Piotr Sobczyk

Otrzymane nagrody: Piłki nożne Real

 

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach pod opieką Pani Bożeny Nobis – Siudak, w składzie:

Konkurencje tematyczne

Katarzyna Nowak, Jakub Swoboda, Wojciech Wyderka

Otrzymane nagrody: Materace 1 osobowe Freeground

Konkurencje sportowe

Anna Krzywda, Anna Nawrot, Szymon Stelmach

Otrzymane nagrody: Zestawy do tenisa stołowego SMASH

 

IV miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie pod opieką Pani Magdaleny Knapik i Pana Andrzeja Sztoka w składzie :

Konkurencje tematyczne

Wiktoria Jędrusik, Sebastian Grabis, Adrian Misiak

Otrzymane nagrody: Karimaty 2 warstwowe Sleephiker

Konkurencje sportowe

Wiktoria Jędrusik, Sebastian Grabis, Adrian Misiak

Otrzymane nagrody: zestawy do badmintona Fit One

 

W ramach konkursu plastycznego na karykaturę Adama Małysza

Nagrodę za najlepszą karykaturę ufudowaną przez Panią dr Beatę Małecką – Libera posłankę na Sejm RP otrzymała Aleksandra Gajdzik ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Jury wyróżniło ponadto prace Dominiki Budziosz ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie oraz uczniów klasy V ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Laureaci w nagrodę otrzymali piłki do siatkówki Trio. Dla najaktywniejszych kibiców Bank Spółdzielczy Będzin ufundował gadżety, które w tegorocznej edycji otrzymały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu za oryginalny doping.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe z rąk Wójta Gminy Psary Pana Tomasza Sadłonia oraz Pani Poseł dr Beaty Małeckiej – Libera.

 

Sponsorzy Małyszomanii


1.
Spółdzielnia JOGSER w Sosnowcu.

2.
Cukiernia CIEPLAK w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach.

3.
Bank Spółdzielczy BĘDZIN w Będzinie.

4.
Pani dr Beata Małecka – Libera posłanka na Sejm RP


Współorganizatorzy:

Urząd Gminy Psary

Szkoły Podstawowe Gminy Psary

Szkoła Policji w Katowicach

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Komisariat Policji w Wojkowicach

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Sekcja Ratownictwa Medycznego w Będzinie

Świetlica Wiejska w Dąbiu

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbiu
 
Wszystkim sponsorom i współorganizatorom serdecznie dziękujemy.

 

Sporządził: Aleksander Koćwin i Ewelina Trzcionka

AA+A-