Małyszomania 2012

MAŁYSZOMANIA 2012
W dniu 18 maja 2012 roku przeprowadzono w Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu XII edycję konkursu profilaktyczno – edukacyjnego szkół podstawowych Gminy Psary pt. Bezpieczna Gmina Psary – Razem Bezpiecznej - Cztery Pory Roku Dla Zdrowia -Małyszomania. Głównym celem konkursu jest wykształcenie u uczniów umiejętności prowadzenia zdrowego stylu życia jako alternatywy dla zachowań ryzykownych (bez używek).
', '
W wyniku przeprowadzonych konkurencji tematycznych, po przeliczeniu punktacji, klasyfikacja przedstawiała się następująco:

I miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu: Weronika Sobczyk, Kamil Barański, Szymon Gancarz (nagrody – plecaki Jasper + karimaty Hibernation).

II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie: Aleksandra Boral, Anna Boral, Patryk Święcicki (nagrody – zestaw do badmintona + karimaty Drivter).

III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie: Ewelina Wilmowska, Angelika Bochenek, Adrian Korzeb (nagrody – śpiwory Chilly)

IV miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach: Julia Sorn, Michał Bork, Jakub Jaworek (nagrody darty Kalisto)

 

W konkurencjach sportowych I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach w składzie: Gracjan Gwizd, Oliwia Kil, Michał Dul (nagrody piłki do siatkówki Gold Dust)

II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu w składzie: Kevin Nagły, Jakub Sobczyk, Piotr Sobczyk (nagrody piłki nożne Mattica)

III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie w składzie: Angelika Bochenek, Ewelina Wilmowska, Adrian Korzeb ( nagrody  Piłko do Koszykówki  StreetHawk)

IV miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie w składzie: Aleksandra Brol, Jakub Kowalik, Paulina Kuczera (nagrody piłki nożne Polska)

 

Po podsumowaniu konkurencji tematycznych i sportowych w Małyszomanii 2012 roku

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Dąbiu. Szkoła otrzymała za zajęcie pierwszego miejsca puchar ufundowany przez Panią Posłankę do Sejmu RP dr. n. med. Beatę Malecką – Libera.

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Gródkowie i eksekwo Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach - szkoły otrzymały piłki z autografami piłkarzy Klubu Sportowego Zagłębie w Sosnowcu.

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Sarnowie.

Uczestnicy konkursu mogli zobaczyć pokazy:


musztry zaprezentowanej przez uczniów klasy pożarniczej LO w Wojkowicach,
pokaz umiejętności piłkarskich zawodników z Klubu Zagłębia Sosnowiec,
pokaz sprzętu i wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w Będzinie oraz Szkoły Policji w Katowicach,
wyposażenia oraz umiejętności Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu Sekcji Ratownictwa Medycznego w Będzinie,
wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim powyższym osobom reprezentującym różne instytucje które bezinteresownie zorganizowały pokazy dla dzieci i młodzieży dając im tym samym szansę na zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń.

Wszystkie pozostałe nagrody zostały zakupione z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dziękujemy również sponsorom Firmie Huhtamaki w Czeladzi, Fabryce Danone w Bieruniu.

 

Sporządził: Aleksander Koćwin

AA+A-