Rozdysponowano pierwszą transzę pomocy żywnościowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach we współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności rozpoczął w lipcu 2015 r. realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Umowa została podpisana na okres od 22 lipca 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Pierwsza dostawa artykułów żywnościowych odbyła się 11 sierpnia 2015 r. W dniach 12-13 sierpnia 200 osób objętych programem otrzymało paczki żywnościowe o łącznej wadze 4024,24 kg. W obecnej dostawie otrzymaliśmy następujące artykuły spożywcze: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej jest skierowana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie).

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programem, którą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, kryterium dochodowe uprawniające do udziału w Programie, jest ściśle określone i nie dopuszcza się żadnych szczególnych okoliczności umożliwiających zakwalifikowanie osób, których dochody przekraczają ustalone kryterium, a np. ze względu na okoliczności losowe byłyby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach ww. Programu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

AA+A-