Termin wydawania artykułów żywnościowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach informuje, iż artykuły żywnościowe


w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020)- Podprogram 2015
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

wydawane będą dla osób, które zostały zakwalifikowane przez tut. Ośrodek

 w dniach 10.12 (czwartek) w godz. 10:00 –13:00 Sarnów, Preczów
10.12 (czwartek) w godz. 13:00 – 15:00 Psary,
11.12 (piątek) w godz. 10:00 - 15:00 pozostałe miejscowości gminy.

Miejsce dystrybucji: 42-512 Sarnów, ul. Główna 56 /naprzeciwko przystanku autobusowego/

AA+A-