Wyjazd do Częstochowy uczestników projektu "Praca się opłaca" - 2010

WYJAZD DO CZĘSTOCHOWY UCZESTNICZEK PROJEKTU „PRACA SIĘ OPŁACA”

w dniu 29.09.2010r.

W ramach projektu systemowego „Praca się opłaca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29 września br. zorganizowano na prośbę uczestników projektu wyjazd do Częstochowy na Jasną Górę. Panie uczestniczyły w Mszy Świętej zakończonej zasłonięciem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz zwiedzały wraz z przewodnikiem Muzeum 600-lecia, Salę Rycerską i Bastion Św. Rocha. Grupa miała zapewniony posiłek, po którym uczestniczki w czasie wolnym udały się na spacer po Częstochowie. W wyjeździe brało udział 8 osób.

 

Sporządziła Dagmara Pazera 

AA+A-