Magiczny Kraków - Grupa Nadzieja 2009r.

W dniu 13 czerwca br. po raz kolejny zorganizowano wycieczkę do Krakowa pt. “Magiczny Kraków” dla grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami z terenu Gminy Psary.

Uczestnicy wycieczki w liczbie 49 osób odbyli rejs statkiem wycieczkowym “Nimfa” po Wiśle podczas którego można było podziwiać piękną panoramę miasta Krakowa. Uczestnicy w trakcie rejsu mieli również okazję spotkać się z Dariuszem Tabiś - laureatem IV edycji Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty organizowanym przez Fundację Anny Dymnej “Mimo Wszystko”. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Kościoła Mariackiego. Zwiedzono również Centrum Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych “Moliere” gdzie grupa została poczęstowana wspólnym posiłkiem. 

Ukoronowaniem wycieczki był udział w Wielkim Finale V edycji Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty organizowanym przez Fundację Anny Dymnej “Mimo Wszystko”. Koncert odbywał się na Rynku Krakowskim i był prowadzony przez Annę Dymną wraz z Maciejem Zakościelnym i Zbigniewem Zamachowskim. Podczas finału uczestnicy wycieczki podziwiali występy osób niepełnosprawnych, którym siły i odwagi swoją obecnością i śpiewem dodawały największe gwiazdy polskiej estrady tj.: Ania Dąbrowska, Muniek Staszczyk, Łukasz Zagrobelny i Budka Suflera.

Wycieczka zorganizowana została w ramach lokalnego programu wsparcia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi pt. “Nadzieja” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach. 

 

Sporządziła: : Zuzanna Jeszke

AA+A-