VII Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych - 2010r.

W dniu 22 września 2010 roku w hali MOSiR w Czeladzi odbyła się VII Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, której głównym organizatorem było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Szansa". W uroczystości otwarcia brał udział senator RP Zbigniew Szaleniec oraz przedstawiciele Senatora RP Zbigniewa Meresa i Posłanki Małgorzaty Handzlik, Starosta będziński Adam Lazar a także władze miast i gmin powiatu będzińskiego min. Wójt Gminy Psary Pan Marian Kozieł.
Uczestnikami VII Olimpiady byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z ośmiu miast i gmin powiatu będzińskiego a także dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne, impreza miała charakrer integracyjny. Gminę Psary reprezentowała grupa gimnazjalistów z Psar, biorąca udział w konkurencjach oraz uczestnicy grupy wsparcia "Nadzieja" działającej przy tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym roku jako widzowie dopingujący naszą reprezentację. Główną ideą imprezy była integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, budowanie prawidłowych relacji opartych na wzajemnej akceptacji i współpracy.


Sporządziła: Magdalena Szafruga

AA+A-