Harmonogram spotkań Grupy Wsparcia "Nadzieja" - 2016 rok

Termin spotkania

Miejsce spotkania

Godziny spotkania

20.01.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej pok nr 10

13.00-15.00

08.02.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej pok nr 10

13.00-15.00

07.03.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej pok nr 10

13.00-15.00

04.04.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej pok nr 10

13.00-15.00

09.05.2016r.

Ośrodek Pomocy Społecznej pok nr 10

13.00-15.00

06.06.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej pok nr 10

13.00-15.00

05.09.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej pok nr 10

13.00-15.00

03.10.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej pok nr 10

13.00-15.00

07.11.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej pok nr 10

13.00-15.00

05.12.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej pok nr 10

13.00-15.00

AA+A-