Grupa Wsparcia "Nadzieja" 2010r.

W lutym bieżącego roku zostało uchwalone, przez Radnych Gminy Psary, prawo miejscowe tj. został przyjęty Lokalny Program Wsparcia Rodzin z Osobami Niepełnosprawnymi - „Nadzieja”, który jest ważnym założeniem wchodzącym w skład Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. 

Głównym celem istnienia grupy jest dostarczenie osobom w niej uczestniczącym oraz ich rodzinom, emocjonalnego wsparcia poprzez budowanie siły, nadziei i poczucia wartości; wzbogacenie wiedzy o metodach radzenia sobie ze stresem. Ważne jest również to że dzięki tym spotkaniom mamy dzieci niepełnosprawnych mają możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń związanych z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz integrację ich rodzin poprzez organizowanie wycieczek i spotkań rodzinnych.

Pierwsze spotkanie grupy "Nadzieja" w tym roku odbyło się 30.03.2010r. kolejne odbyło się 14 kwietnia 2010r. Spotkania te miały charakter organizacyjny, poprowadził je kierownik Ośrodka wraz z pracownikiem socjalnym. Kierownik zapoznał osoby obecne, zwłaszcza te które na spotkaniach pojawiły się po raz pierwszy z założeniami podjętej uchwały. Z uwagi na fakt, iż pierwsze spotkanie miało miejsce w okresie przedświątecznym rozpoczęto kolorowanie i zdobienie pisanek wielkanocnych. Wszystkie panie z ogromnym zaangażowaniem przystąpiły do zdobienia jajek co dało efekt w postaci ślicznych, kolorowych pisanek, które uczestniczki zabrały jako ozdoby do wielkanocnych koszyczków. Uczestniczki grupy były bardzo zadowolone i chętne do dalszej współpracy. Ustalono tematy, które w ramach kolejnych spotkań chciałyby poruszyć.

Sporządziła: Magdalena Szafruga

AA+A-