Projekt „Praca się opłaca" - 2011 po przerwie wakacyjnej

PROJEKT „PRACA SIĘ OPŁACA
Po przerwie wakacyjnej Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach kontynuuje zajęcia w ramach projektu systemowego „Praca się opłaca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziesięciu uczestników projektu brało udział w zajęciach z psychologiem z zakresu równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi. W miesiącu sierpniu odbyła się dodatkowa rekrutacja. Podczas zajęć zapewniony jest słodki poczęstunek i catering. Na pokrycie kosztów przejazdu uczestnicy otrzymują jednorazowe bilety autobusowe.

W dniu 20.09.2011r. zorganizowany został wyjazd do Planetarium i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie w ramach Działań o charakterze środowiskowym. Uczestnicy projektu byli na seansie popularnym pt. „Kometa nad Szwajcarska Doliną”, który wzbogacił wiedzę astronomiczną i pozwolił obserwować zjawiska we wszechświecie podczas zaaranżowanej wyprawy w kosmos. W profesjonalnym obserwatorium astronomicznym zobaczyli największy w Polsce 30 centymetrowy refraktor. Dodatkowymi atrakcjami był zegar słoneczny i waga, która przeliczała ciężar ciała ustalając wagę na poszczególnych planetach.
Kolejnym punktem wyjazdu był Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, który zwiedzany był wraz z przewodnikiem. Słuchając opowiadań o pochodzeniu, zwyczajach i nawykach zwierząt z różnych zakątków świata byliśmy zauroczeni opowiadanymi historiami. W trakcie dwugodzinnego spaceru poznaliśmy ciekawostki z życia dzikich zwierząt oraz ich naturalne reakcje. Wyprawę uatrakcyjniła skalna Kotlina Dinozaurów, gdzie znajdują się naturalnej wielkości dinozaury i model praczłowieka.

Podczas wyjazdu realizowane były założenia projektu, uczestnicyskorzystali z dóbr kultury i nawiązywali bliższe kontakty społeczne. W czasie wyjazdu zapewniono słodki poczęstunek i obiad oraz bilety jednodniowe KZK GOP.


Sporządziła: Agnieszka Krakowska i Dagmara Pazera

AA+A-