Rekrutacja do projektu "Praca się opłaca"

Rekrutacja do projektu "Praca się opłaca"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach ogłasza rekrutację uczestników do projektu systemowego pt. „Praca się opłaca” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

“ Człowiek – najlepsza inwestycja” jest hasłem Programu Kapitał Ludzki, zgodnie z którym podjęte zostaną działania zmierzające do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na potrzeby projektu stworzony zostanie Kub Integracji Społecznej dla 8 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które są w wieku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka do Biura Projektu – pok. nr 6 lub pracowników socjalnych pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. W miesiącu kwietniu zostanie wyłoniona lista uczestników do udziału w projekcie, oraz stworzona lista rezerwowa otwarta do końca realizacji projektu.

AA+A-