Program „Aktywny Samorząd” dla osób niepełnosprawnych - 2012r.

Program „Aktywny Samorząd” dla osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie informuje, o przystąpieniu do realizacji od 01.07.2012 r. Programu „Aktywny Samorząd”.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
1) pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
2) pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
3) pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
4) pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
5) dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania
6) pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
7)    pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
8) pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
9) pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej(dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Adresatami programu mogą być osoby niepełnosprawne posiadające znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, kończyn dolnych, górnych oraz wzroku.

Wnioski o dofinansowanie w ramach ww. Programu przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie adres: 42 - 500 Będzin, ul. I. Krasickiego 17 w terminie do 30.09.2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu dostępne na stronie internetowej: www.pfron.org.pl /Zakładka: Programy i zadania PFRON /Programy realizowane obecnie.

AA+A-