Alkohol a dzieci

Alkohol a dzieci
Tego tematu w ogóle nie powinno być. Alkohol i dzieci to absurdalnie wykluczające się sprawy.
Ale niestety rzeczywistość jest inna.
Dzieci piją alkohol. Często za wiedzą, a nawet przyzwoleniem rodziców. Spotykamy dwie kategorie takich rodziców. Pierwsi nie dostrzegają problemu w popijaniu przez ich dzieci alkoholi tzw. niskoprocentowych. Czasami rodzice pozwalają pić nawet kilkuletnim dzieciom piwo, wino, szampana. Drudzy tak bardzo kochają swoje dzieci, że nie potrafią powiedzieć im NIE! Jest im niezręcznie wprowadzić własne kochane dziecko w stan niezadowolenia spowodowany zakazami. A dzieci wiedzione ciekawością próbują wszystkiego ( wynik „pierwszych prób alkoholowych” pochodzi z analizy ankiety przeprowadzonej przez pracowników Pretendenta wśród 2000 uczniów wiejskich i miejskich podstawówek i gimnazjów. Jednocześnie z ankiet wynika, że więcej niż połowa badanych dzieci spróbowała alkoholu przed skończeniem piątej klasy podstawówki. Najczęściej na uroczystości rodzinnej).
Rodzice dbajcie o bezpieczeństwo swoich dzieci.
Troska o bezpieczeństwo dzieci i ochrona przed zagrożeniami to podstawowa treść życia w rodzinie. Gdy dziecko jest małe wymaga to nieustannego i bezpośredniego czuwania nad tym co robi i gdzie jest. Później ochrona staje się trudniejsza, ponieważ dziecko coraz częściej przebywa poza domem rodzinnym    i spotyka się z ludźmi, których nie znamy. Nie da się nieustannie kontrolować ich zachowania, kontaktów i decyzji. Nie da się usunąć z życia dziecka wszystkich zagrożeń  i ryzykownych sytuacji, które się pojawiają. Nie rezygnując z prób sprawowania kontroli nad tym co robią dzieci, musimy ufać ich rozsądkowi i mieć nadzieję, że się same obronią przed zagrożeniami. Nie zawsze jednak się to udaje. Należy pomagać naszym dorastającym dzieciom  w prowadzeniu zdrowego i bezpiecznego życia. Wymaga to utrzymania dobrych kontaktów z nimi. Jest to szczególnie ważne, gdy w życiu dziecka pojawiają się realne zagrożenia. Trzeba powiedzieć dziecku zdecydowanie, ze z piciem alkoholu powinno poczekać do pełnoletności.

Rodzicu bądź dobrym przykładem. Nie nadużywaj alkoholu w obecności dziecka i nie pokazuj mu, że zabawa musi być związana z piciem alkoholu. Nie wahaj się powiedzieć rodzicom jego kolegów, z którymi spędza wolny czas, ze nie życzysz sobie, żeby Twoje dziecko piło. Uczyń ich sojusznikami w tej sprawie. Masz prawo decydować o bezpieczeństwie swego dziecka.

Co robić, gdy dziecko wypiło alkohol.
W niektórych sytuacjach nie masz wątpliwości, że dziecko piło i dysponujesz niezbitymi dowodami.
Wtedy należy zacząć od spokojnego powiedzenia o tych faktach i określenia celów dalszej rozmowy. W rozmowie rzeczą najważniejszą jest przestrzeganie zasad :
W danym momencie mówi tylko jedna osoba. Nie można podnosić głosu, używać lekceważących lub obraźliwych słów  wyzwisk. Nie należy straszyć karami. Nie zaczynaj rozmowy, kiedy dziecko jest pod wpływem alkoholu – nie ma wtedy trzeźwego osądu sytuacji. Pamiętaj, że dokonując interwencji, zależy Ci na szczęściu i bezpieczeństwie Twojego dziecka. Niech dziecko wyraźnie usłyszy, że jesteś gotów wesprzeć je w każdej chwili. Pamiętaj, że interwencja związana z piciem alkoholu przez Twoje dziecko jest ściśle związane z całością waszych kontaktów i życia w rodzinie, waszych konfliktów, oczekiwań i nadziei. Być może zaangażowanie się w próbę poradzenia sobie z krytyką i bolesna sytuacja stworzy okazję do zastanowienia się jak ulepszyć wzajemne stosunki w całej rodzinie, jak poszukiwać drogi umocnienia więzi i zwiększenia satysfakcji z życia dla całej rodziny. Może się jednak okazać, że poradzenie sobie z tą sytuacją jest zbyt trudne i doznacie niepowodzenia. Należy wtedy bez skrępowania poszukać pomocy na zewnątrz rodziny. Mogą to być specjaliści – psycholodzy, pedagodzy. Taką pomoc znajdziecie w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach przy ulicy Szkolnej 100, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 – 19:00 ( tel. 32 263 – 15 – 67).  W Punkcie pracują : prawnik prawa rodzinnego i karnego, psycholog rodzinny, psycholog tyflopedagog, terapeuta terapii uzależnień, logopeda dyplomowany, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog.

Czy jesteśmy w stanie to zmienić?
W przededniu wakacji, czasu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale jednocześnie też czasu zmniejszonej kontroli rodziców nad młodymi ludźmi, apelujemy o nasilenie działań mających na celu ograniczenie dostępności alkoholu dla nieletnich.
Chronimy nie tylko młodych ludzi, lecz w znaczący sposób wpływamy również na poprawę bezpieczeństwa publicznego.
Zwracamy się do osób dorosłych, które mogą być świadkami, interweniujcie w przypadku próby zakupu alkoholu przez nieletnich, picia alkoholu w miejscach publicznych. Prosimy powiadamiać policję. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje wprost artykułem 14, że zabrania się spożywania alkoholu w miejscach publicznych: na ulicach, placach, w parkach. Osoba spożywająca napój alkoholowy w miejscu publicznym, popełnia wykroczenie karane grzywną   Nadmieniamy, że zakazana jest sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Za złamanie tego przepisu grożą dwojakiego rodzaju konsekwencje. Po pierwsze przedsiębiorcy może zostać cofnięte zezwolenie na sprzedaż alkoholu, ponadto osoba taka może zostać ukarana wysoką grzywną.


Sporządził: Aleksander Koćwin

AA+A-