Podsumowanie projektu pt.”PŁYWAĆ KAŻDY MOŻE" 2011

Podsumowanie projektu pt.”PŁYWAĆ KAŻDY MOŻE”',
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sportowa Gmina Psary” przy współpracy z szkołami z terenu Gminy oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Psarach zrealizowało projekt pt.”PŁYWAĆ KAŻDY MOŻE”. Projekt jest finansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów w kwocie 19.900 zł. oraz z samorządu lokalnego w kwocie 5.020 zł.. W okresie od kwietnia do listopada 2011 roku 60 uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu Gminy Psary uczyło się pływać. Dzieci były dowożone na basen do Dąbrowy Górniczej – Ząbkowice. Podczas uroczystego zakończenia i podsumowania projektu w dniu 24 listopada br. odbył się egzamin końcowy dzieci uczestniczących w projekcie. Egzamin polegał na skoku do głębokiego basenu, wynurzenie się i przepłynięcie 25 metrów basenu. Wszystkie dzieci zdały egzamin.
', '
Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone były przez naszych instruktorów Panów Adama Adamczyka i Andrzeja Sztoka. Projekt stworzył dzieciom warunki do integracji, świetnej zabawy oraz bezpiecznego uprawiania ćwiczeń ruchowych w wodzie. Dzięki temu zmniejszył się lęk przed wodą, umiejętność pływania pozwala dziecku na skuteczne i przyjemne korygowanie wad postawy oraz zapobieganie płaskostopiu. Kontakt ciała z chłodną woda uruchamia mechanizmy obronne przed zbytnim wychłodzeniem. Organizm przystosowuje się do pracy w niższej temperaturze, co sprzyja uodpornieniu na różnego rodzaju infekcje, przeziębienia i katary. Dzieci chętnie uczestniczyły w ćwiczeniach i zabawie w wodzie. Należy przy tym pamiętać, że pływanie to nie tylko swobodne poruszanie się w środowisku wodnym, ale także: poprawa kondycji fizycznej, poczucie bezpieczeństwa podczas przebywania w wodzie. Lekcja pływania prowadzona była poprzez:


rozgrzewkę na lądzie,
rozgrzewkę w wodzie,
ćwiczenia techniczne i motoryczne,
ćwiczenia rozluźniające,
zabawy w wodzie oraz duża dawka humoru i pozytywnej energii.

Zapewniliśmy wszystkim dzieciom bezpieczeństwo, fachową opiekę instruktorów oraz ratowników WOPR z odpowiednim „podejściem” pedagogicznym, bezstresową naukę, satysfakcję oraz widoczne postępy w nauce i doskonaleniu techniki pływania.

AA+A-