Świetlica Integracyjna

Świetlica Integracyjna 

Świetlica jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 17:00 – 19:00, w piątek w godzinach 15:00 – 19:00.

Istotną rolę w procesie pomagania dzieciom z rodzin alkoholowych, patologicznych, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz integracji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Psary zajmuje się Świetlica Integracyjna w Psarach, która funkcjonuje od listopada 2006 roku. Na podstawie Zarządzenia Nr 6/0161/2006 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 listopada 2006r.

Do świetlicy uczęszczają wszystkie chętne dzieci oraz wskazane przez pracowników socjalnych, pełnomocnika ds. uzależnień z terenu Gminy Psary. Na świetlicę uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat.

Głównym zadaniem świetlicy jest edukacji, wychowanie, profilaktyka oraz integracja wszystkich chętnych dzieci i zagospodarowanie czasu wolnego. Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają zapewnioną opiekę, właściwe warunki do zabawy, życia społecznego oraz poczucia bezpieczeństwa. Dzieci te uzyskują pomoc w nauce, uczestniczą w zajęciach rozwojowych, korzystają z ofert spędzania wolnego czasu takich jak: konkurencje sportowe, gry, zabawy, konkursy, zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne. Uzyskują wsparcie psychologiczne, zajęcia prowadzone są zgodnie z poszanowaniem godności i osobowości dzieci oraz uszanowaniem tradycji rodzinnych oraz zgodnie z programem przygotowanym dla całej grupy.

Rodzaj prowadzonych zajęć:

1.Zajęcia profilaktyczne (wzmacnianie własnej wartości, budowanie więzi w grupie, uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć, zmniejszanie i eliminowanie zachowań agresywnych, uczenie radzenia sobie z emocjami, zwiększenie bezpieczeństwa, profilaktyka uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia).

2.Zajęcia taneczne (tworzenie własnych układów tanecznych, taniec nowoczesny, poznanie naszych tańców narodowych).

3.Zajęcia plastyczne (poznawanie technik plastycznych, inwencja twórcza, rozwijanie zainteresowań).

4.Zajęcia umuzykalniające (relaksujące, wyciszające, rozwijające zainteresowania).

5.Zajęcia z psychologiem.

6.Zajęcia sportowe (aktywność ruchowa : piłka nożna, siatkówka).

7.Gry i zabawy dydaktyczne, edukacyjne, integracyjne, ruchowo – zręcznościowe.

8.Pomoc w nauce przez wolontariuszy.

AA+A-