Zaproszenie do Projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II” - 2011

Zaproszenie do Projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA realizuje projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem działań jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym. W ramach projektu osobom niepełnosprawnym zapewnione są konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem i innymi specjalistami, szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje, staże, wsparcie w rozpoczęciu i kontynuacji nauki oraz zakup sprzętu ułatwiającego pracę i naukę.
Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

OFERTA PROJEKTU 2011
Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje  realizację projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II” w partnerstwie. Jest to projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON
Jednym z partnerów, który prowadzi rekrutacje do projektu, jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA.
Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest wsparcie oraz przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Pomagać w tym będzie bardzo dokładna diagnoza potrzeb i możliwości uczestników projektu, a także indywidualny dobór  odpowiednich form wsparcia. Odbiorcami projektu mogą być niepracujące osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym, a także ich opiekunowie.
Charakterystyka osób, które zostaną objęte wsparciem
Projekt jest skierowany do:
osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, których edukacja została zakończona jakiś czas temu i aktywizacja zawodowa wymaga na nowo określenia umiejętności oraz predyspozycji, wyznaczenia ścieżki zawodowej oraz niezbędnych szkoleń, które umożliwią podniesienie kwalifikacji i odnalezienie się tych osób na rynku pracy.
grupy młodych osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które będą mogły w sposób płynny kontynuować naukę na studiach wyższych lub w szkołach pomaturalnych i policealnych.
grupy osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które już przeszły elementy aktywizacji społecznej i zawodowej i są gotowe przy współpracy psychologa i doradcy zawodowego nauczyć się wykonywania zawodu podczas stażu i podjęcia pracy na otwartym rynku.
rodzin, opiekunów i osób z otoczenia ON.

Rekrutacja
1.  Wymagania dotyczące kwalifikacji do projektu:
- osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  ruchowej
- osoba niepracująca
- osoba, która ukończyła 16 lat
- osoba w wieku 16 – 60 lat (kobiety), 16 – 65 (mężczyźni),

2.  Żeby wziąć udział w projekcie należy:
- skontaktować się z pracownikami ośrodka i umówić na spotkanie rekrutacyjne (istnieje możliwość dojazdu pracowników do osoby niepełnosprawnej oraz skorzystania z bezpłatnego dowozu do ośrodka)
- odbyć spotkanie rekrutacyjne z pracownikami ośrodka, wypełnić dokumenty aplikacyjne oraz dostarczyć kopię orzeczenia
Udział w projekcie
Po zakwalifikowaniu do projektu odbywa się konsultacja indywidualna z doradcą oraz psychologiem, na podstawie której ustalana jest wspólnie ścieżka działania oraz proponowane są konkretne formy wsparcia.
Formy wsparcia
Dla osób niepełnosprawnych:
1.   Warsztaty aktywizacji zawodowej
a.  Grupowe 5-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych razem z rodzicami/opiekunami
b.  Grupowe 7-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej w ośrodku Pomocy Maltańskiej dla osób niepełnosprawnych
2.   Indywidualne konsultacje z różnego rodzaju specjalistami (m.in. lekarz, konsultant „niezależnego życia”, logopeda, architekt, rehabilitant)
3.    Szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje zawodowe
4.   Szkolenia podnoszące kwalifikacje w Ośrodku Pomocy Maltańskiej
5.  Staże
6.   Wsparcie w kontynuacji lub rozpoczęcie nauki
7.   Zakup sprzętu likwidującego bariery
Dla Rodzin, opiekunów i osób z otoczenia ON:
1.  Warsztaty promujące aktywność społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych w otoczeniu
a. Grupowe 5-dniowe warsztaty promujące aktywność społeczno-zawodową, wyjazdowe
b.  Grupowe warsztaty promujące aktywność społeczno-zawodową:
-  grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów
Dodatkowe wsparcie podczas realizacji projektu
- pomoc asystentów podczas zajęć oraz dojazdu na zajęcia
- bezpłatny transport na zajęcia
Zapewniamy wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz prawnika.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś się do nas:
Maltański Ośrodek Pomocy Katowice
ul. Powstańców 21, 40-039 Katowice
32 785 86 68, osrodek. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.pomocmaltanska.pl


AA+A-