Turniej Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich - 28.02.2009r.

Turniej Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich

W dniu 28 lutego 2009 roku w Gimnazjum w Psarach pod honorowym patronatem Wójta Gminy Psary Pana Mariana Kozieła odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich o Puchar „Trzeźwości”. Organizatorami byli Ośrodek Pomocy Społecznej, Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich CONCORDIA w Psarach.

W turnieju uczestniczyło 8 drużyn: Klub „Metamorfoza” Czeladź, Klub „Uwolnienie” Sosnowiec, Klub „Krokus I” Gliwice, Klub „Odrodzenie” Bytom, Klub „Nowe” Czeladź, Klub „Krokus II” Gliwice Łabędy, Klub ”Spróbuj z Nami” Świętochłowice i gospodarze „Concordia” Psary.

Ogółem w turnieju uczestniczyło 70 zawodników z Klubów województwa śląskiego.

Po czterogodzinnych zmaganiach zwycięzcą turnieju została drużyna Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Spróbuj z nami” z Świetochłowic, która pokonała drużynę „Metamorfozy” Czeladź rzutami karnymi. Trzecie miejsce zajęła drużyna Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „ Uwolnienie” z Sosnowca.

Pozostałe drużyny zostały uhonorowane dyplomami.

Trofea i nagrody uczestnikom turnieju zostały wręczone w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach. W czasie spotkania wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani gorącym posiłkiem. Ideą turnieju była rywalizacja, zabawa oraz realizacja działań programowych Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich - poprzez sport do zdrowia i trzeźwości.

Dziękujemy panu Andrzejowi Olszewskiemu za bezpieczne i profesionalne prowadzenie turnieju, państwu Mariannie i Stanisławowi Stolarzewicz z Psar za przygotowanie posiłków oraz pani Dorocie Horzela z Góry Siewierskiej za bezinteresowną pomoc podczas turnieju.

Sporządził: Aleksander Koćwin

 

AA+A-