Wyróżnienie

Wyróżnienie

Podczas sierpniowej konferencji w Katowicach podsumowującej projekt „Gminne edukatory ekonomii społecznej nową szansą dla mieszkańców wsi” zostało wręczone Wójtowi Gminy Psary Panu Marianowi Kozieł podziękowanie za społeczne podejście do ekonomicznych problemów lokalnych.

Projekt był realizowany pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu, w którym brali udział pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach było promowanie ekonomii społecznej ze szczególnym naciskiem na tworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnych, jako alternatywę, dla funkcjonowania na rynku pracy osób wykluczonych społecznie i pochodzących z grup marginalizowanych. Jest nam szczególnie miło, gdyż powyższe podziękowania zostały wręczone tylko nielicznym wójtom gmin wiejskich powiatów – będzińskiego i zawierciańskiego.

AA+A-