Organizacja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej od 22 kwietnia 2020r.

22 kwietnia bieżącego roku weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

W związku z wprowadzeniem pierwszego etapu odmrażania gospodarki, został określony katalog spraw, które powinny być załatwiane przez urzędy.

 

Rozporządzenie niewiele zmienia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, który od początku epidemii załatwiał większość spraw mieszkańców - mailowo, telefonicznie,     z wykorzystaniem e-PUAPu, a w szczególnych sytuacjach osobiście.
W chwili obecnej Ośrodek nadal pozostaje zamknięty dla interesantów. Sprawy wymagające osobistego kontaktu można załatwić wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu się, przy czym załatwianie spraw osobiście przez interesanta odbywa się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym z zastrzeżeniem, że przy stanowisku może znajdować się wyłącznie 1 interesant.
Wymagane jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: zachowanie odległości 1,5 m, zakryte usta i nos zgodnie z obowiązującymi przepisami, dezynfekcja rąk.  W czasie wykonywania niezbędnych czynności także poza siedzibą Ośrodka z udziałem klienta wymagane jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: zachowanie odległości 1,5 m, zakrycie ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk przez klienta środkami do dezynfekcji rąk.
Przed Państwa wizytą w Ośrodku Pomocy Społecznej, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, być może sprawę można załatwić zdalnie bez niepotrzebnego wychodzenia z domu.

AA+A-