Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, prosi osoby które otrzymały skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, o zgłoszenie się po odbiór żywności do magazynów Caritas, w Schronisku dla bezdomnych w Będzinie-Łagiszy. Odbiór żywności w poniedziałki od 9.00 do 12.00 i środy od 15.00 do 18.00.

 

Jednocześnie przypominamy, że pomoc żywnościową w ramach programu mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 634 zł).

- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 514 zł).

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci bezpłatnej żywności, proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, ul. Szkolna 100, 42-512 Psary, tel. 32 267 22 62

AA+A-