Elektroniczne zaświadczenia dla ośrodków pomocy społecznej

Od dnia 1.10.2019 r. nie ma potrzeby pobierania zaświadczeń potwierdzających rejestrację w urzędzie pracy na potrzeby ośrodków pomocy społecznej. W związku z powyższym tutejszy Urząd wstrzymuje wydawania stosownych zaświadczeń. Możliwe to będzie dzięki wykorzystaniu tzw. Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI).

 

Rozwiązanie to pozwoli bez udziału klientów, uzyskiwać ośrodkom pomocy społecznej niezbędnych informacji do ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz dodatku mieszkaniowego bez konieczności dostarczenia zaświadczenia w wersji papierowej.

System SEPI został wdrożony w następujących podmiotach:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach.

Koszty funkcjonowania SEPI ponosi Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ze środków Funduszu Pracy.

AA+A-