Rządowy Program Dobry Start w Gminie Psary

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE "DOBRY START 300 DLA UCZNIA"
NALEŻY SKŁADAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH
UL. SZKOLNA 100 42–512 PSARY.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU w godzinach od 7.30 do 17.00, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.

 

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku:

  1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuń-czo-terapeutycznych
  2. osobom uczącym się
    Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia oraz ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
    W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 7 rok życia.

PROPONOWANY HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW  NA ŚWIADCZENIE "DOBRY START"
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH

LP. SOŁECTWO

DATA PRZYJMOWANIA

WNIOSKÓW

LICZBA DNI
1.

Brzękowice,

Goląsza,

Dąbie

01,02 sierpień 2
2.

Góra Siewierska,

Gródków

03,06,07 sierpień 3
3. Malinowice 08,09 sierpień 2
4. Preczów 10,13 sierpień 2
5. Psary 14,16,17,20,21 sierpień 5
6. Sarnów 22,23,24,27 sierpień 4
7. Strzyżowice 28,29,30,31 sierpień 4

 

AA+A-