Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach we współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2016.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej udzielana jest osobom i rodzinom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Od dnia 1 stycznia 2017r. zgodnie ze zmianą Wytycznych Instytucji Zarządzającej z dn. 28.12.2016r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe będące podstawą do udzielenia pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ, stanowiące 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej i wynosi odpowiednio:

 

1268w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1028 w przypadku osoby w rodzinie.

 

Realizacja Programu w ramach Podprogramu 2016 będzie się odbywała od sierpnia 2016r. do czerwca 2017r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci bezpłatnej żywności, proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, ul. Szkolna 100, 42-512 Psary.

 

 

PO PŻ - film informacyjny

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

AA+A-