Bezpłatny pakiet - „Koperta życia”

Głównym założeniem programu jest niesienie pomocy mieszkańcom w wieku powyżej 60 lat w przypadku konieczności wezwania ratowników medycznych w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub lekarza w trakcie wizyty domowej.

Pakiet „Koperta życia” składa się z karty informacyjnej, plastikowej koperty i naklejki na lodówkę. Koperta wraz z wypełnioną kartą ma być przechowywana w lodówce, a na drzwiach lodówki w widocznym miejscu należy nakleić naklejkę o udziale w programie „Koperta życia”.

Karta informacyjna jest źródłem informacji dla ratowników medycznych, zawiera informacje o stanie zdrowia pacjenta, przyjmowanych lekach, danych kontaktowych najbliższej rodziny. Zamieszczone w karcie informacje powinny być udzielane przez lekarza lub osobę zainteresowaną i potwierdzone przez lekarza. Karta powinna być aktualizowana raz w roku lub częściej w przypadku zmiany leków, rozpoznania innych schorzeń. Tylko tak wypełniona karta informacyjna jest wiarygodnym źródłem informacji dla ratowników medycznych i lekarzy. Osoba biorąca udział w akcji „Koperta życia” bierze pełną odpowiedzialność za systematyczne uzupełnianie karty informacyjnej.

„Koperta życia” jest wydawana w Urzędzie Gminy w Psarach i Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach po okazaniu dowodu osobistego, podpisaniu odbioru i zapoznaniu się z regulaminem. Osoby samotne, bezdzietne które mają trudności w poruszaniu się mogą zgłosić telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej (32 267-22-62) potrzebę dostarczenia pakietu „Koperta życia” do domu, w tym przypadku pakiet zostanie dostarczony przez pracownika socjalnego.

AA+A-